PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės glassbee.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, UAB Glassbee (toliau – Glassbee) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Glassbee socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Glassbee rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Glassbee renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Glassbee atrankose (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis privatumo politikos, kai jis apsilanko interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko Glassbee socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Glassbee tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos Glassbee, apsilanko Glassbee renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Glassbee teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos Glassbee, atlikti aktyvius veiksmus Glassbee socialinių tinklų paskyrose.

2. Apie Glassbee

UAB Glassbee juridinio asmens kodas 305176496, buveinė adresu Dysnos g. 7-6, LT-01135 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@glassbee.lt; tel. nr. +37069930888.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Glassbee apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Glassbee renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Glassbee nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Glassbee susipažįsta Klientui susisiekus su Glassbee socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Glassbee socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. Kaip Glassbee renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Glassbee yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

  • asmenis, kurie naudojasi Glassbee paslaugomis ar įsigyja Glassbee platinamų prekių;
  • asmenis, kurie sutinka gauti Glassbee rinkodaros medžiagą;
  • su Glassbee susisiekusius asmenis;
  • Interneto svetainės lankytojus;
  • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Glassbee per Glassbee paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
  • asmenis, kurie dalyvauja Glassbee renginiuose;
  • kandidatus į darbo vietą.

5. Tiesioginė rinkodara 

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Glassbee siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Glassbee paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Glassbee naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Glassbee tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, kai kuriais atvejais: adresą, gimimo datą.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Glassbee tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@glassbee.lt.

6. Susisiekite su mumis 

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Glassbee. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant išpildyti Jūsų lūkesčius ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 7. Socialinės žiniasklaidos priemonės 

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Share“, „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

8. ​Jūsų asmens duomenų saugumas 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9. Jūsų teisės 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@glassbee.lt.

10. Nusiskundimai 

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@glassbee.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

11. Privatumo politikos pakeitimai 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, ir naujai susipažinus įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021.01.25.